Филми

Али Баба и четиридесетте разбойници

уч. на Жерар Жюно, Лейла Бехти, Мишел Берние, Кен Дукен, I част