Филми

Най-дивите острови: Шри Ланка

Много животински видове се срещат само в централните високопланински части на Шри Ланка, но търговията с чай заплашва облачните гори.