close

Следобедна почивка в задния двор се превръща в борба на живот и смърт след среща с червена мравка булдог.