close

Еди разбира, е не се е оженил за идеалната жена и на сватбеното им пътешествие съдбата го среща с друга.