close

През това десетилетие паданаха стени в буквален и културен смисъл.