close

Георги Калоянчев, Георги Парцалев и Никола Анастасов в една комедия за рокли, кокаин и плаване в открито море.