close

Камерите следват два прайда с лъвове денонощно и стават свидетели на невероятни поведенечски модели, невиждани досега.