Документални

Магистрала през ада

Камион, пълен с вино, е разполовен 24 часа след като Джейми изпраща машината в Албърта. Хауи ще се справи със ситуацията съвсем сам.