close

Дипломиран стоматолог приема да извършва всякаква работа, само и само да избегне разпределението в провинцията. Но точно там го отвежда любовта…