close

Група ловци влизат в студената гора със своите разочарования, обвинения и желания за мъст.