close

Шест авторски визуални интерпретации на шест съвременни български стихотворения, всяка разказана по различен начин.