close

От горите до реките на този остров на юг от австралийския континент има голямо разнообразие от странни животни.