Спорт

Дартс

2:30:00 15.01.2017 / 13:30 Световно първенство 2017, петнайсти ден 3:30:00 14.01.2017 / 13:00 Световно първенство 2017, четиринайсти ден 3:00:00 13.01.2017 / 17:00 Световно първенство 2017, тринайсти ден, втора сесия 3:30:00 13.01.2017 / 09:30 Световно първенство 2017, тринайсти ден, първа сесия 3:30:00 12.01.2017 / 17:00 Световно първенство 2017, дванайсти ден, първа сесия 4:00:00 12.01.2017 / 11:30 Световно първенство 2017, дванайсти ден, първа сесия 3:30:00 11.01.2017 / 17:00 Световно първенство 2017, единайсти ден, втора сесия 3:00:00 11.01.2017 / 11:30 Световно първенство 2017, единайсти ден, първа сесия 3:00:00 10.01.2017 / 17:00 Световно първенство 2017, десети ден, втора сесия 4:00:00 10.01.2017 / 11:00 Световно първенство 2017, десети ден, първа сесия 2:30:00 09.01.2017 / 17:00 Световно първенство 2017, девети ден, втора сесия 3:30:00 09.01.2017 / 11:00 Световно първенство 2017, девети ден, първа сесия 3:30:00 08.01.2017 / 16:00 Световно първенство 2017, осми ден 3:30:00 08.01.2017 / 11:30 Световно първенство 2017, седми ден 3:00:00 07.01.2017 / 16:00 Световно първенство 2017, шести ден 4:00:00 07.01.2017 / 10:30 Световно първенство 2017, пети ден 3:00:00 06.01.2017 / 17:00 Световно първенство 2017, четвърти ден, втора сесия 3:30:00 06.01.2017 / 11:30 Световно първенство 2017, четвърти ден, първа сесия 3:00:00 05.01.2017 / 17:00 Световно първенство 2017, трети ден, втора сесия 4:00:00 05.01.2017 / 11:00 Световно първенство 2017, трети ден, първа сесия 3:00:00 04.01.2017 / 17:00 Световно първенство 2017, втори ден 3:30:00 04.01.2017 / 11:30 Световно първенство 2017, първи ден 3:00:00 03.01.2017 / 09:30 Световно първенство 2017, петнайсти ден 3:00:00 02.01.2017 / 22:00 Световно първенство 2017, петнайсти ден 4:00:00 02.01.2017 / 09:30 Световно първенство 2017, четиринайсти ден 4:00:00 01.01.2017 / 21:00 Световно първенство 2017, четиринадесети ден 4:00:00 31.12.2016 / 15:00 Световно първенство 2017, тринадесети ден, втора сесия 4:00:00 31.12.2016 / 09:00 Световно първенство 2017, тринадесети ден, първа сесия 4:00:00 30.12.2016 / 21:00 Световно първенство 2017, тринадесети ден, втора сесия 4:15:00 30.12.2016 / 15:00 Световно първенство 2017, тринадесети ден, първа сесия 4:00:00 30.12.2016 / 09:00 Световно първенство 2017, дванадесети ден, втора сесия 4:00:00 29.12.2016 / 21:00 Световно първенство 2017, дванадесети ден, втора сесия 4:15:00 29.12.2016 / 15:00 Световно първенство 2017, дванадесети ден, първа сесия 4:00:00 29.12.2016 / 09:00 Световно първенство 2017, единадесети ден, втора сесия 4:00:00 28.12.2016 / 21:00 Световно първенство 2017, единадесети ден, втора сесия 4:15:00 28.12.2016 / 15:00 Световно първенство 2017, единадесети ден, първа сесия 4:00:00 28.12.2016 / 09:00 Световно първенство 2017, десети ден, втора сесия 4:00:00 27.12.2016 / 21:00 Световно първенство 2017, десети ден, втора сесия 4:15:00 27.12.2016 / 15:00 Световно първенство 2017, десети ден, първа сесия 4:00:00 24.12.2016 / 15:00 Световно първенство 2017, осми ден, втора сесия 4:00:00 24.12.2016 / 10:00 Световно първенство 2017, осми ден, първа сесия 4:00:00 23.12.2016 / 21:00 Световно първенство 2017, осми ден, втора сесия 4:15:00 23.12.2016 / 15:00 Световно първенство 2017, осми ден, първа сесия 4:00:00 23.12.2016 / 10:00 Световно първенство 2017, седми ден 4:00:00 22.12.2016 / 21:00 Световно първенство 2017, седми ден