close

Битка с библейски мащаб. Кървав сблъсък между доброто и злото. Война на живот и смърт.