close

Южна Каролина е в извънредно положение. Седмици пороен дъжд са покачили речните корита и са превърнали целия щат в мочурлив кошмар.