close

Най-щастливият брак е без свидетели…Грешките на младите са опитът на старите.