close

Обвинен в убийството на любимата си Лора и отхвърлен от обществото, Яворов води безрезултатна борба да докаже невинността си.