close

с участието на Красимир Гюлмезов, Ева Найденова, Нели Рангелова, Виолета Гюлмезова и др.