close

Тринадесет години след първия Робокоп, Детройт e смятан за "най-безопасното място на Земята"...