Развлекателни

Дива Амазония

Удивителният живот в басейна на Амазонка – със своите цветя, улавящи насекоми, за да сменят пола си – е застрашен от човешката дейност.