close

Джунглите и горите на Земята сервират салати по 24 часа в денонощието на животните, които могат да различат ядливите от отровните растения.