close

Стратегии за оцеляване от короните на дърветата до горските пътеки, някои дори необичайни – например малко жабче защитава огромна тарантула.