close

Младият Матеъс става свидетел на убийството на своя баща от зъл военен командир. Желанието му за отмъщение го превръща в най-могъщия воин на древния свят.