Филми

Заразата

Дъч се бори за живота си срещу Айхорст, докато Фет, Нора и Еф трескаво претърсват града за нея. Сетракян се сблъсква със стар познат, докато търси ""Окцидо Лумен"".