close

Еволюцията може да е придала на тези животни грозновати физически черти, но те им позволяват да се справят отлично в своята среда.