close

Освободен затворник трябва да приеме новите факти от действителността, в която няма правила – и доброто, и лошото остават извън закона.