Защита на лични данни

Политиката за защита на личните данни на MyTV представлява зачитане и защита на неприкосновеността на личния живот на нашите потребители. MyTV няма да разкрива Вашата лична информация на трети страни без Вашето съгласие. Това, разбира се, включва и имейл адресите.

За съжаление, не може да се гарантира пренос на данни през интернет, който да бъде 100% сигурен. В резултат на това, докато ние се стремим да защитим личната ви информация, MyTV не може да гарантира сигурността на всяка информация, която се предава на нас или от нашите онлайн продукти или услуги, и Вие правите това на свой собствен риск. След като получим Вашата информация, ние полагаме най-големите ни усилия, за да гарантираме сигурност в рамките на нашите системи.

MyTV може да разкрие информация за потребители, ако вярваме, че това е разумно и необходимо; при съобразяване с юридическо искане като съдебна заповед; за защита на безопасността на всяко лице; за справяне с измамите, или за защита на правата и собствеността на MyTV.