Сериали

Хавай 5-0

Създаден е елитен полицейски отдел за борба с тежки престъпления в петдесетия щат.