Филми

Шоколад

Шоколадът разрушава местния морал, а може би и местните предразсъдъци. Жулиет Бинош и Джони Дв един красив филм за изкушение и любов.