close

Сестра Анджела е силно религиозна монахиня, отличаваща се с детективски умения и бурно минало, включително излежана присъда в затвор.