Развлекателни

Градска джунгла

Последвайте Буун Смит през резервата за дивеч в Намбити, който търси лъвове, тръгнали на лов и търсещи партньор, и после ги среща лице в лице.