close

Връзките в интернет отразяват днешната любов – неизбежна и необяснима, повърхностна и бързоликвидна.